TEAM BEGELEIDING

Welkom bij team Dongen Gilze-Rijen

Wij bieden ondersteuning aan mensen van 18 jaar en ouder en zijn werkzaam in Dongen, Gilze en Rijen. Onder aan deze pagina kun je meer informatie vinden over onze teamleden.

Soms kunnen dingen in het leven even flink tegenzitten. Dat kan ons allemaal overkomen en kan allerlei oorzaken hebben. Problemen stapelen zich op en het lukt je niet meer om het zelf op te lossen. Je weet niet wie je om hulp kunt vragen. Je kan je dan bij ons aanmelden om individuele begeleiding te krijgen.

Bel onze TeamTelefoon op 085-2080981 of mail naar dongengr-bg@impegno.nl

Kantoor Dongen, Gilze- Rijen: Lage Ham 190, 5102AE Dongen

 

Waarbij kunnen wij je ondersteunen?

Onze begeleiding richt zich onder andere op de onderstaande leefgebieden:

 • Financiën en administratie
 • Dag structuur en invulling / weekplanning
 • Sociale contacten/sociaal netwerk
 • Psychische gezondheid
 • Gezonde levensstijl
 • Praktische vaardigheden en contact met instanties
 • Aanleren en plannen van huishoudelijke taken
 • Zingeving, doel in het leven

 

Wat kun je van ons verwachten?

 • We starten snel en geven niet gauw op
 • We luisteren naar je en denken met je mee rondom jouw wensen en ideeën
 • We kijken naar jouw mogelijkheden en oplossingen vinden we samen
 • We komen naar je toe (op onze locatie is ook mogelijk)
 • We maken samen een begeleidingsplan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren
 • We werken samen met de mensen in jouw netwerk
 • Wij bieden de mogelijkheid om face to face gesprekken aan te vullen met digitale hulpverlening door gebruik van eHealth modules.

Aanmeldtraject

Hoe gaat het aanmeldtraject:
Als je je bij ons aanmeld, hoe gaat dit dan in zijn werk? Dit kan op 2 manieren:

1. Je kan je aanmelden rechtstreeks via impegno Team Dongen, Gilze, Rijen. Dit gaat via de website. Wij zullen je hierna ook doorverwijzen naar het zorgloket van de gemeente, omdat je een beschikking moet hebben om begeleiding vanuit de WMO te ontvangen.

2. Je meldt je aan bij het zorgloket van de gemeente om begeleiding vanuit de WMO te ontvangen. Zij kunnen je na een Keukentafelgesprek bij ons aanmelden.

 • Individuele begeleiding wordt betaald door de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor wordt een eigen bijdrage gerekend Kijk op de website van het CAK voor meer informatie.
 • Na goedkeuring van de WMO-consulent start de begeleiding bij impegno en wordt er een beschikking afgegeven voor een x aantal uur per week
 • Twijfel je of jouw hulpvraag passend is bij impegno? Bel dan gerust voor overleg naar de teamtelefoon 085-2080981

Begeleidingstraject

Een begeleider zal telefonisch contact opnemen om een afspraak te plannen.
Tijdens dit eerste gesprek zullen wij een intake afnemen waarin we je veel verschillende vragen stellen en uitleg geven over hoe het traject eruit gaat zien
. Na deze eerste afspraak wordt er een match gemaakt met een van onze begeleiders waarvan wij denken dat goed bij jou zou kunnen passen. Onderaan de pagina kun je alle teamleden terug vinden.

De eerst volgende afspraak is met jouw eigen begeleider, deze afspraak zal in het teken staan van kennismaken.  De begeleider heeft een laptop en een mobiele telefoon waar hij/zij bereikbaar op is op diens werkdagen. 

Naast jouw eigen begeleider is er ook een regie-begeleider betrokken, deze zal tijdens de start kennis maken en sluit elke 6 maanden aan bij de evaluatie van het zorgplan.

Bij de start van de begeleiding gaan we samen jouw krachten in kaart brengen en maken wij een zorgplan met doelen waar wij aan gaan werken. In het zorgplan staat beschreven hoe we hier aan gaan werken. Het zorgplan wordt elke zes maanden geëvalueerd met jouw begeleider en regie-begeleider

Afrondingstraject

Mochten de doelen aan het einde van de beschikking nog niet behaald zijn of is de kans op terugval nog te groot, dan zullen wij samen kijken of er verlenging van de begeleiding mogelijk is.  

Wanneer de situatie stabiel is en de doelen zijn behaald, dan kan er in samenspraak voor gekozen worden om het begeleidingstraject af te ronden. Dit wordt in onderling overleg gedaan samen met  cliënt, begeleider en WMO-consulent.

Het kan zijn dat er wordt doorverwezen naar een voorliggende voorziening (eerstelijnszorg) of dat dit niet nodig is doordat de cliënt zelfredzaam genoeg is. Drie maanden na het afsluiten van het begeleidingstraject wordt de cliënt nogmaals gebeld in het kader van nazorg.

Het programma 'Nu niet zwanger'

Het programma 'Nu Niet Zwanger', onderdeel van Kansrijke Start, richt zich op kwetsbare vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een opeenstapeling van problemen en beperkingen. Nu Niet Zwanger gaat over een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zodat kwetsbare mensen (m/v) niet onbedoeld zwanger raken. Onze hulpverleners sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt en kijken naar diens vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Vaak zou een zwangerschap het leven van de cliënt gecompliceerder maken en eerder ontwrichten dan goed doen. Iemand is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissing over het krijgen van kinderen en het gebruiken van anticonceptie. Onze aandacht functionarissen verkennen samen met de cliënt welke ideeën hij of zij daar zelf over heeft en wat daarvoor nodig is. De aandacht functionarissen nemen de kinderwens niet af, maar ondersteunen de cliënt juist om een zelfstandige, weloverwogen beslissing te nemen. Dit gebeurt vrijwillig en gemotiveerd, zonder dat er sprake is van druk of dwang.  

De aandachtsfunctionaris van Nu Niet Zwanger voor Jeugd en Gezin in regio Hart van Brabant is: Marit Meijboom (m.meijboom@impegno.nl)

De aandachtsfunctionaris van Nu Niet Zwanger voor Begeleiding 18+ is: Kim Pellegrom (k.pellegrom@impegno.nl).

Team begeleiders

Anita

Ambulant begeleider

Anita

Ambulant begeleider

Lotte

Stagiaire ambulant begeleider

Lotte

Stagiaire ambulant begeleider

Britt

Ambulant begeleider

Britt

Ambulant begeleider

Lindsey

Ambulant begeleider

Lindsey

Ambulant begeleider

Rianne

Ambulant begeleider

Rianne

Ambulant begeleider

Corine

Ambulant begeleider

Corine

Ambulant begeleider

Ellen

Ambulant begeleider

Ellen

Ambulant begeleider

Kimberly

Ambulant begeleider

Kimberly

Ambulant begeleider

Martine

Ambulant begeleider

Martine

Ambulant begeleider

Maaike

Ambulant begeleider

Maaike

Ambulant begeleider

Claudia

Ondersteunend begeleider

Claudia

Ondersteunend begeleider

Nicole

Regiebegeleider

Nicole

Regiebegeleider

Kim

Regiebegeleider

Kim

Regiebegeleider